SON DAKİKA

TÜED YÖNETİMİNDEN POSBIYIK'A ZİYARET

Türkiye Emekliler Derneği(TÜED) Kdz.Ereğli Şubesi Başkanı Ali Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. 06 Şubat, 2014 09:45 Güncelleme: 06 Şubat, 2014 09:45 TÜED YÖNETİMİNDEN POSBIYIK'A ZİYARET

Türkiye Emekliler Derneği Kdz.Ereğli Şube Başkanı Ali Ayhan ve Yönetimi,Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a gerçekleştirdikleri ziyarette, Türkiye Emekliler Derneği(TÜED) Genel merkezi'nin hazırladığı ,Emeklilerin ve Yaşlıların Yerel Yönetimlerden Beklentileri adlı dosyayı Başkan Posbıyık'a sundu. Türkiye Emekliler Derneği(TÜED) Genel merkezi'nin hazırladığı Emeklilerin ve Yaşlıların Yerel Yönetimlerden Beklentileri adlı dosyada ki   talepler şu şekilde ;

1- Anayasa’nın 10. maddesiyle yaşlılarımız için getirilen “pozitif ayrımcılığın” yerel yönetim uygulamalarında hayata geçirilmesi emeklilerin beklentisidir. Bu maddeye uyum yasası olarak çıkartılan 6495 sayılı kanun 65 yaş üzeri vatandaşlara şehir içinde ücretsiz seyahat edebilme imkanı vermiştir. Bu yaş sınırını 60’a çekme konusunda aynı yasanın verdiği yetkinin kullanılması talebimizdir.

 

2- Gerçek anlamda katılımcı demokrasiye kavuşmak için emeklilerin ve onların oluşturduğu kuruluşların isteklerini duyuracakları ve yerel politika yapımında yer alacakları yapısal katılımcı; Yaşlı Meclisi ve Yaşlı Danışma Kurulu gibi mekanizmalar oluşturulmalı, yaşlılar için evde bakım hizmetleri verilmeli, gündüz bakım üniteleri, huzurevleri oluşturulmalıdır.

 

3- Kentsel dönüşüm kapsamında emeklilerimize gerekli kolaylık sağlanmalı, yeni yapılanmalar yaşlı yaşamına uygun olacak şekilde teşvik edilmelidir. Kentler yaşlı dostu olarak planlanmalı, aktif yaşlanma için park, sosyal tesis, spor alanları, yaşlı kulüpleri oluşturulurken hayat boyu öğrenme imkânı yaratılmalıdır. Hayat boyu öğrenme, yeni teknolojileri kullanma imkânı yaratacak şekilde planlanmalıdır.

 

4- Emeklilerimizin mesleki tecrübelerinden nesillerarası dayanışma çerçevesinde yararlanma imkânı oluşturulurken, emeklilerimiz için ek gelir imkânı yaratacak projeler uygulamaya konmalıdır. Emeklilerimizin; gıda, yakacak ve barınma sorunlarını asgari maliyetle çözebilmelerine imkân sağlanmalı, bu konuda kooperatifçilik teşvik edilmelidir.

 

5- Emekli ve yaşlılarımızın örgütlenmelerine olanak tanıyacak ortam yaratılmalı emekli ve yaşlılarımızın örgütlendiği kuruluşlar desteklenmelidir.

 

6- Yaşlılarımızı aktif tutacak; kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler organize edilmeli, sosyal network ağı oluşturulmalıdır. Sosyal koruma sistemi anayasamızın sosyal devlet tanımına uygun olarak geliştirilmeli, halk sağlığının korunması için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır.

7- Yaşlı ve emeklilerimize toplum duyarlılığını artırmak için onlarla ilgili günler kutlanmalı, gençlere yönelik eğitim programları düzenlenmelidir. Yaşlı bakım elemanı yetiştirilmeli ve bunların yerel yönetimlerde istihdamı sağlanmalıdır. Evde bakım ve aile destek hizmetleri için mobil ekipler oluşturulmalıdır.

 

8- Emekli ve yaşlı konusunda uluslararası, özellikle Avrupa Birliğince kabul edilen, standartları ve yeni gelişmeleri takip edecek bir birim oluşturulmalıdır. Bu birimler yaşlı istismarını önleyecek tedbirler üzerinde çalışmalı, yaşlı hakları konusunda birleşmiş milletlerce yapılan çalışmalar takip edilmelidir.

 

9- 10. Kalkınma Planı’nın Sosyal Güvenlik ile Yaşlanma Alt Komisyonu raporlarında emekli ve yaşlılarımız için tespit edilen hususların hayata geçirilmesi konusunda yerel yönetimlere düşen görev ve sorumluklar en kısa zamanda yerine getirilmelidir.

 

10- Emeklilerimizin öğrenim gören çocukları için burs sistemi geliştirilmeli ve barınma ihtiyaçlarına cevap verilmelidir.

 

11- Yerel yönetimler bünyesinde sadece yaşlılara ve emeklilere hizmet verecek hukuk danışma büroları oluşturulmalı ve bu bürolara erişimi kolaylaştıracak her türlü tedbir alınmalıdır.

Yorum Ekle