SON DAKİKA

Tapu Dairesi İnşaatının detayları ortaya çıktı

Tapu Dairesi İnşaatının detayları ortaya çıktı. 20 Ekim, 2021 16:07 Güncelleme: 20 Ekim, 2021 16:07 Tapu Dairesi İnşaatının detayları ortaya çıktı

Milletvekili sordu, yılan hikâyesine dönen Tapu Dairesi İnşaatının detayları ortaya çıktı.

Zonguldak’ın merkezinde, Gazi Paşa Caddesi üzerinde yapılması planlanan ancak aradan geçen yaklaşık 7 yılda temel dökülme aşamasından öteye geçemeyen Zonguldak Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, İnşaatın yapımındaki gecikmelerin nedenlerine, varsa statik hatalara ve binanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin TBMM Başkanlığına sunmuş olduğu soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatın tamamlanma seviyesinin henüz %25 dolaylarında olduğunu açıklarken, inşaatın sürüncemeli sürecine ilişkin önemli bilgileri paylaştı.

Bakan Murat Kurum imzasını taşıyan yanıtta söz konusu gecikmenin başlıca nedenleri arasında, yapım işini alan yüklenicilerin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi ve tekrarlanan ihale süreçleri gösterilirken, CHP’li Milletvekilinin, gecikmeden kaynaklı olarak katlanan maliyet artışlarının sorumlulara rücu edilip edilmediğine ilişkin sorusu ise yanıtsız bırakıldı.

12.01.2021 tarihinde yapılan üçüncü ihalenin ardından inşaatın 9.560.000 TL bedel ile yüklenicisine teslim edildiğinin, 28.01.2022 tarihinde ise tamamlanmasının planlandığının belirtildiği yanıtlarda şu detaylar yer aldı:

“İlk yapılan ihalede Hayribey Sokak üzerindeki köprünün yıkılıp yapılması planlanmıştır. Ancak köprünün yıkılıp fore kazık imalatının yapılamayacağı anlaşıldığından ve yapılacak iş artışının da sözleşme bedelinin %10’unu geçtiğinden Yapım İşleri Genel şartnamesinin 21.maddesi gereği sözleşme tasfiye edilmiştir. İlk ihale sözleşmesi tasfiye edildiğinden Zonguldak Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı 07.06.2018 tarihinde 2018/224359 ihale kayıt numarası ile yeniden ihale edilmiştir ve Özbulut Yapı Taahhüt İnşaat Gıda ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmıştır. Söz konusu firma tarafından 7161 sayılı “Vergi kanunları ile Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 32. Maddesi ile 4735 sayılı kanuna eklenen geçici 4. Madde kapsamında devir talep edilmiş ve Ahmet Salih Çelikkanat + Özbulut Yapı Tah. İnş. Gıda San. Ltd. Şti. iş ortaklığına 02.10.2019 tarihinde devir sözleşmesi imzalanarak devredilmiştir. Ancak; yüklenici sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden yapım işine ait sözleşme fesh edilmiştir. Fesih sonrasında ise; Zonguldak Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası ikmal inşaatı 12.01.2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup, Alim İnş. San. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde 9.560.000 TL bedel ile kalmıştır. 12.02.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanmıştır. İzah edilen ihale süreçlerinden dolayı gecikmeler yaşanmıştır.
İnşaatın statik ve mimari projelerinde hatalar mevcut olmayıp aplikasyon kaynaklı tadilatlar yapılmıştır. Bunun dışında işin yapı sahibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından projede mahal değişikliğine bağlı ve yeni deprem yönetmeliğine göre proje tadilatı talep edildiğinden projelerde son revizyon alışmaları devam etmektedir.
Hâlihazırda iksa ve hafriyat imalatları tamamlanmış olup, temel grobeton dökülmüştür.

İnşaatın seviyesi %25’dir. Üçüncü ihale kapsamında; Zonguldak Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü Hizmet Binası ikmal inşaatı 2.01.2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 12.02.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır İnşaatın süresi 350 takvim günü olup, inşaatın tamamlanma tarihi 28.01.2022’dir.

Yapılan statik hesaplamalarda Hayribey Sokak üzerinden gelecek sürşarj yükleri de dikkate alınarak hesaplar yapılmıştır. Oluşan kazı şevini tutmak ve Hayribey Sokağın güvenliği sağlamak amacıyla ankraj destekli fore kazım imalatı yapılmış olup, eski köprü yıkılarak yeni köprü ve duvar imalatları yapılmıştır. Statik proje aşamasında zorunlu olan zemin parametrelerinin tespiti açısından zemin etüdü yapılmıştır. Ayrıca mimari projesinde temel su yalıtımı, bodrum kat duvar su yalıtımları, arka cepheye bakan yüzdeki perdelerin su yalıtım ve drenaj detayları mevcut olup, imalat aşamasına gelindiğinde gerekli imalatlar projesine göre yapılacaktır.

Hizmet binası yapım işi Bakanlığımız Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce görevli Kontrol heyeti tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.”

Yorum Ekle