SON DAKİKA

Çiçek: Bir an önce ciddi adımlar atılmasını talep ediyoruz

Çiçek: Bir an önce ciddi adımlar atılmasını talep ediyoruz 01 Aralık, 2023 21:29 Güncelleme: 01 Aralık, 2023 21:29 Çiçek: Bir an önce ciddi adımlar atılmasını talep ediyoruz

3 aralık dünya engelliler günü basın açıklamam. Yayınlarsınız sevinirim.Biliyorsunuz ülkemizde: 10 Milyon engelli birey mevcut. Bu sayı azımsanacak bir sayı değil; aileleri de eklediğimizde ülkemizin 4’te 2’si diyebiliriz.

Bizlerin en sık karşılaştığı sorunlar ise: Mimari yani sosyal alanda karşılaştığımız sorunlar; kamu, halka açık hizmet veren bina girişlerinin uygun olmaması ve asansör altyapısının hala ihtiyaç duyulan seviyeye gelmemesi. Yaya geçitlerindeki engelli rampasının azlığı, görme engellilerimizin faydalandığı; sarı şeritlerin eksik veya yanlış montaj edilmesi, sesli trafik sembollerin hiç olmaması.

Şehir içi toplu taşıtların tekerlekli sandalye kullananlar için kimi zaman uygunsuzluğu söz konusu. Şehirlerarası seyahat tekerlekli sandalye kullananlar için zaten imkânsız. Oysa 01 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı engelliler kanunu kapsamında yer alan "erişelebilirlik yönetmeliği" az önce belirttiğimiz sorunların tümüyle kapsıyor. Fakat bu yönetmeliğin uygulanması 18 yıldır erteleniyor.

Edildiğimiz bilgiye göre:

Pandemi sürecinde yaşanan mali sorunlar nedeniyle 1 yıl daha ertelendi. Maalesef geçtiğimiz 2 yılda da istediğimiz adımlar atılmadı. Sizlere Uluslararası ve Anayasamızdan bazı maddeler aktarmak istiyorum: Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasının teşvik ve temin edilmesi taahhüt edilmiştir.


Avrupa Sosyal Şartı 15 inci madde


Engellilerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkı güvence altına alınmıştır. Özellikle, teknik yardımları da içermek üzere, iletişim ve hareket engellerinin üstesinden gelmeyi ve ulaşım, barınma, kültürel etkinlikler ve boş zaman kullanımını sağlamayı hedefleyen önlemler yoluyla özürlülerin toplumla tam olarak bütünleşmelerini ve toplum yaşamına katılmalarını desteklemek (3. fıkra).
ANAYASA-MADDE 10 Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
ANAYASA-MADDE 61 Devlet, Engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
İLGİLİ HAKLAR: Eğitim Hakkı, Seyahat Hakkı, Seçme hakkı, Kamu hizmetlerine girme hakkı vb.
Anayasa Başlangıç 6. paragraf
Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir.
Aslında 18-19 yıldır "eşit vatandaşlık" ilkemiz çiğneniyor. 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle: Bir an önce ciddi adımlar atılmasını talep ediyoruz.
YASİN ÇİÇEK
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ZONGULDAK İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yorum Ekle